Norme ponašanja

UVODNA REČ

Objašnjavajući dole navedene norme ponašanja, mi, Porsche Holding,
činimo sledeći veliki korak u spoznaji naših globalnih i lokalnih
odgovornosti. 
Sa našim prizvodima doprinosimo tome da stvorimo mobilnost koja će biti u skladu sa zaštitom životne sredine, efi kasnija i sigurnija. U tom smislu budućnost nas obavezuje da mobilnost unapredimo proizvodima zarad zajedničke dobrobiti, i to proizvodima koji će biti u skladu sa individualnim zahtevima, ekološkim interesima i ekonomskim zahtevima koji se postavljaju pred svetski koncern.

Naš zajednićki cilj se sastoji u tome da postanemo br. 1. među proizvođačima automobila širom sveta i da ljudima u celom svetu uz pomoć dominantnog kvaliteta, omogućimo individualnu, dugoročnu i sigurnu mobilnost.

Da bismo postigli cilj:

- ponašamo se odgovorno u korist klijenata, akcionara i zaposlenih;

- smatramo da je pridržavanje internacionalnih konvencija 1, zakona   internih pravila 2 osnova za dugoročno uspešno ekonomsko poslovanje;

- postupamo u skladu sa našim izjavama;

- preuzimamo odgovornost za naše postupke;

Pored internacionalnih konvencija, zakona i internih pravila, osnovu našeg poslovanja čine vrednosti Porsche Holding-a kao što su "fokusiranje  na klijenta, visok učinak, stvaranje vrednosti, sposobnost obnavljanja, poštovanje, odgovornost i dugoročnost" i čine osnovu za našu saradnju širom Holding-a i kao takve su uvrštene u naše norme ponašanja. 

Sa našim normama ponašanja dajemo našim saradnicima3 smernice koje obuhvataju suštinske principe našeg poslovanja i podržavaju ih u savlađivanju pravnih i etičkih izazova u svakodnevnom poslu. Norme ponašanja predstavljaju smernicu za ceo Holding, važe za sve saradnike i članove organa i za njegovu primenu odgovara svaki pojedinac u podjednakoj meri. 
U svakodnevnom poslovnom okruženju zalažemo se za poslovanje koje će biti pošteno, iskreno i usklađeno sa pravilma i bićemo posvećeni normama ponašanja. Norme ponašanja možete preuzeti sa sledećeg linka. 

 

Cookies
Ovaj sajt koristi "cookies" koji nam pomažu da Vam pružimo bolje iskustvo prilikom posete prezentacije.
Prihvati i nastavi