Tehnički leksikon: MP3


Oznakom "MP3" označavaju se komprimovani digitalni audio podaci. MP3 format je široko rasprostranjeni standard za komprimovanje digitalnih audio-datoteka. Uz jednak kvalitet zvuka MP3 datoteke za memorisanje jednog audio CD-a zauzimaju otprilike samo jednu desetinu mesta memorije.  "MP3" je skraćenica za MPEG 1 Audio Layer 3. MPEG je postupak za komprimovanje digitalnih video- i audiopodataka, koji je razvila "Motion Picture Experts Group".
Za reprodukciju MP3 podataka potreban je uređaj koji je u stanju da reprodukuje MP3, kao što je npr. audio sistem CD 3 marke Volkswagen.