Tehnički leksikon: Menjač sa dvostrukom spojnicom DSG

Menjač sa dvostrukom spojnicom DSG

Simbolična fotografija

Najnoviji rezultat razvoja izrade menjača Volkswagen-a predstavlja menjač sa dvostrukom spojnicom DSG. Potpuno automatski 6-stepeni menjač odlikuje se promenom stepena prenosa bez prekida vučne sile. Time se promene odvijaju posebno mekano i jedva primetno za putnike. Menjač raspolaže dvema mokrim spojnicama, koje preko dva pogonska vratila služe jedna za  1., 3., 5. i stepen za vožnju unazad (spojnica 1) a druga za 2., 4. i 6. (spojnica 2). Kod postupka promene stepena prenosa sledeći stepen je već unapred odabran, ali se ne spaja. Zatim se u roku od tri do četiri stotinke sekunde jedna spojnica otvori, dok se druga zatvori. Na taj način se postupak promene odvija neprimetno za vozača i bez ikakvog prekida vučne sile.
Zavisno od načina vožnje, inteligentnom upravljačkom elektronikom moguće je ostvariti uštedu goriva od 10 procenata u odnosu na 6-stepeni ručni menjač.
Vozač se DSG-om može služiti ručno ili automatski. Osim odmereno komforne podešenosti, u automatskom modu na rasplaganju  stoji i naglašeno sportski program. Ručna promena moguća je ili preko polugica iza upravljača ili preko ručice menjača.